Danilo MiskovicDanilo je konsultant u St. Mark’s bolnici u Londonu. Usavršavao se u hirurgiji karcinoma kolona i rektuma, sa fokusom na naprednoj minimalno-invazivnoj hirurgiji, kao što su laparoskopska, transanalna i robotska. Autor je preko sedamdeset publikacija i poglavlja u knjigama. Odbranio je doktorsku disertaciju na temu obuke hirurga u laparoskopskoj kolorektalnoj hirurgiji na Imperial college-u u Londonu. Aktivno se bavi istraživanjem na temu obuke hirurga, kvaliteta kolorektalne hirurgije zbog karcinoma i hirurške tehnologije.

Završio je svoju hiruršku obuku u Cirihu u Švajcarskoj, a od 2007. godine živi u Engleskoj. Nakon odbrane doktorske disertacije u Londonu, završio je subspecijalističku obuku iz minimalno invazivne hirurgije u Queen Alexandria bolnici u Portsmutu. Nakon toga je postavljen za asistenta na univerzitetu u Lidsu, na Univerzitetskoj bolnici u Lidsu. 2017. godine, biva promovisan za konsultanta u St. Mark’s bolnici sa glavnim kliničkim interesovanjem za karcinom kolona i rektuma.

Radno iskustvo

Od 2017. St. Mark’s bolnica, London

2012-2016. St. James Univerzitetska bolnica, Leeds

2010-2012. Queen Alexandria bolnica, Portsmut.

2008-2010. Imperial college, London