2008

revolucija

PROGRAM SASTANKA
VELIKA SALA OPŠTE BOLNICE PANČEVO, 15. MAJ 2008. GODINE OD 9:00 DO 17:30 ČASOVA

9.00-10.00
Prijava učesnika i doručak

10.00-10.30
I SESIJA – LIVE SURGERY

Moderator: Doc.dr. Dragutin KECMANOVIĆ
Live surgery (dve operacije istovremeno)
prof. Pojtr Vladimirovič TSARKOV – Karcinom rektuma
Richard COHEN – Rectocoela

13.30-15.00
Ručak
(Domaćin ručka Johnson & Johnson i Mercurus d.o.o. Beograd

15.00-17.30
II SESIJA – PREDAVANJA

Moderator: prof. dr Zoran KRIVOKAPIĆ 15.00-15.45
Prof. Pjotr Vladmimirovič TSARKOV – Uznapredovali karcinom rektuma
15.45-16.30
Richard COHEN – Inkontinencija
16.30-17.30
Diskusija, dodela diploma i zatvaranje Workshopa

21.30
Klub “Kupe”

Žurka za učesnike i sponzore Workshopa
(domaćin žurke Tyco)