Department

Department of coloproctology of general hospital in Pančevo has at its disposal 20 beds, as well as two apartments. Dr. Mladen Janić is Chief of Department (general surgeon subspecializing in coloproctology), and Zorica Trepanić is Head Nurse.

More about doctors, as well as their contacts can be found at this page.

History

General hospital in Pančevo has been founded in 1830. It has 650 beds and employs more than 200 doctors – specialists. At the department of general surgery, more than 2000 operations are being done yearly.

Mission

Doctors and nurses of coloproctology department are dedicated to providing optimal and modern treatment, foremost in the field of malignant disease of colon, benign coloproctology disease, as well as other diseases in the field of general surgery. Through continuous education and visits to leading world centers of surgery of colon and rectum, we persist in following the medical trends, providing our patients with the level of healthcare they deserve and expect.

Vision

  • Providing high quality healthcare of malignant and benign diseases of colon and rectum, according to modern standards
  • Introduction of laparoscopic surgery of carcinoma of colon and rectum, as standard of care.
  • Organizing Pančevo coloproctology workshop.
  • Collaboration with world leading surgeons.
  • Transfer of know-how and experience to young doctors and specialists of surgery that are interested in surgery of colon and rectum.
  • Prenošenje znanja i iskustava mlađim lekarima i specijalizantima hirurgije zainteresovanim za hirurgiju kolona i rektuma.

The cancer of colon and rectum is the third most common malignancy in men and women. According to the Cancer Registry, in 1999-2009. year, the number of patients with colon and rectal cancer increased significantly, and it is estimated that as many as 66% of those were diagnosed in that period.

Karcinom kolona i rektuma je kod muškaraca treći, dok je kod žena treći najčešći malignitet. Prema podacima registra za rak, u periodu 1999-2009. godine broj obolelih od karcinoma kolona i rektuma je u značajnom porastu, te se procenjuje da je u tom periodu zabeleženo čak 66% više obolelih.

Odsek kolorektalne hirurgije u brojkama…

Po broju i vrsti operacija koje se izvode, kao i postignutim rezultatima, naš odsek se svrstava među najfrekventnije u Srbiji. Konstantnim usavršavanjem, aktivnim učešćem na svetskim sastancima, kao i saradnjom sa vrhunskim stručnjacima, trudimo se da pratimo svetske trendove.

Laparoskopska hirurgija karcinoma kolona i rektuma predstavlja fokus našeg profesionalnog rada. Preoperativna priprema, perioperativni tretman su usklađeni sa najsavremenijom medicinskom praksom, te se pacijenti vraćaju u svakodnevne aktivnosti obično već 5. postoperativnog dana!

Laparoskopska hirurgija kolona i rektuma se izvodi u našoj kući od juna 2015. godine, pre svega pod vođstvom svetski priznatog instruktora laparoskopske kolorektalne hirurgije, prof. dr Amdžad Parvaiza, kao i prof. Alekseja Karačuna. Sa samostalnim radom započinjemo u novembru 2015. godine, u kojem periodu nam je od neizmerne pomoći bio dr Jordan Lazarević, iz Valjevske bolnice, sa kojim uspešno kompletiramo sledećih 20 operacija, čime je inicijalni trening u ovoj vrsti hirurgije kompletiran.

Možemo se pohvaliti jednom od najvećih operativnih serija u našoj zemlji. Uradili smo više od 150 laparoskopskih operacija, sa procentom komplikacija (5%) i konverzija (5%) koji se mogu porediti sa onima koji postižu evropski i svetski hirurzi u bolnicama sekundarnog nivoa.