Mehmet Ayhan KuzuProfesor Mehmet Kuzu je rođen 1963. godine u Ankari. 1986. godine je završio fakultet sa najvišim ocenama. Svoju profesionalnu karijeru je započeo odmah po završetku fakulteta, i to na Odeljenju za opštu hirurgiju Univerziteta u Ankari.

Period od avgusta 1991. do oktobra 1992. godine provodi na Univerzitetu u Lidsu, na Odeljenju za opštu hirurgiju, pod pokroviteljstvom profesora Dejvida Džonstona i doktora Majkla MekMejona. U Engleskoj učestvuje na istraživačkim projektima iz disekcije limfnih žlezda kod gatričnog karcinoma, TME kod rektalnog karcinoma i kolo-analnim anastomozama kod ulceroznog kolitisa, kao i restorativne proktokolektomije kod FAP-a i endoskopske hirurgije (laparoskopske i VATS). Osim kliničkih istraživanja i prakse, profesor Kuzu je u Lidsu učestvovao i u radu anorektalne fiziološke laboratorije. Za četrnaest meseci provedenih u Engleskoj, objavio je devet radova, koje je kasnije prezentovao na brojnim međunarodnim sastancima.

Međunarodna usavršavanja je nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi, u periodu od jula 2000. do oktobra 2001. godine, gde je posetio velike istraživačke centre iz oblasti kolorektalne hirurgije. Dobitnik je više nacionalnih i međunarnodnih nagrada, među kojima se ističu dve nagrade od strane Američkih udruženja hirurgije, kao i kolorektalne hirurgije iz 2001. godine.

Učestvovao je kao predavač na više međunarodnih skupova, kao autor i koautor ima objavljenih 60 radova u međunarodnim časopisima, kao i 23 rada u turskim.

Profesor Mehmet Kuzu je oženjen, i ima dve ćerke.