Miloš Bjelović

Profesor Miloš Bjelović je šef X odeljenja Klinike za digestivnu hirurgiju kliničkog centra Srbije.

Vodeći je stručnjak iz oblasti digestivne hirurgije gornjeg digestivnog trakta, sa posebnim interesom za minimalno invazivnu hirurgiju jednjaka.

Usavršavao se na Univerzitetu u Pitsburgu (SAD) kod profesora Džejmsa Luketiča, nakon čega je u svakodnevnoj praksi uveo metode laparoskopske hirurgije benignih poremećaja jednjaka, kao i karcinoma jednjaka.